ESOTIQ & HENDERSON SA – objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej

ESOTIQ & HENDERSON SA zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą
23/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
16/08/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą
23/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
16/08/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej

Raport Bieżący nr 23/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 01.08.2012 roku Spółka objęła 15.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Eva Minge Design Sp. z o. o. (spółka zależna od Esotiq & Henderson S.A. o utworzeniu której poinformowano raportem bieżącym nr 19/2012) za kwotę 1.500.000,00 zł. W chwili obecnej Spółka posiada 15.026 udziałów w Eva Minge Design Sp. z o. o. dających prawo do 20,85% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Spółka zamierza zwiększyć zaangażowanie do 51% głosów i udziałów w kapitale zakładowym Spółki Eva Minge Design Sp. z o.o.