ESOTIQ & HENDERSON SA – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

ESOTIQ & HENDERSON SA – objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej
02/08/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012
16/08/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej
02/08/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012
16/08/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Raport Bieżący nr 25/2012

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent powinien opublikować raport za II kwartał 2012 roku w dniu 14 sierpnia 2012 roku. Przedmiotowy raport został opublikowany 16 sierpnia 2012 roku.

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę o obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania raportu okresowego za II kwartał 2012 roku.

Powodem opóźnienia publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 roku były problemy techniczne związane z niemożliwością zalogowania się przez Emitenta do systemu EBI. Raport został opublikowany we właściwym trybie niezwłocznie po wystąpieniu udanej próby zalogowania się do przedmiotowego systemu.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”