ESOTIQ & HENDERSON SA – skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
16/08/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D
06/09/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
16/08/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D
06/09/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012

Raport Bieżący nr 24/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]