ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie spółki zależnej

ESOTIQ & HENDERSON SA – rezygnacja członka rady nadzorczej
11/12/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana adresu emitenta
09/01/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA – rezygnacja członka rady nadzorczej
11/12/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana adresu emitenta
09/01/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie spółki zależnej

Raport Bieżący nr 32/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2012 r. Emitent dokonał zbycia spółki zależnej, firmy „HENDERSON Sp. z o. o.” z siedzibą w Katowicach, której wyniki finansowe wchodziły w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. Emitent sprzedał 100% udziałów w kapitale zakładowym Henderson Sp. z o.o., którego wartość wynosi 100.000,00 PLN.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.