ESOTIQ & HENDERSON SA – rezygnacja członka rady nadzorczej

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za III kwartał 2012
14/11/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie spółki zależnej
12/12/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za III kwartał 2012
14/11/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie spółki zależnej
12/12/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – rezygnacja członka rady nadzorczej

Raport Bieżący nr 31/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2012 r. otrzymał informację o rezygnacji pana Rafała Szlązaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z dniem 10 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO