ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za III kwartał 2012

ESOTIQ & HENDERSON S.A. zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza
30/10/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – rezygnacja członka rady nadzorczej
11/12/2012
ESOTIQ & HENDERSON S.A. zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza
30/10/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – rezygnacja członka rady nadzorczej
11/12/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za III kwartał 2012

Raport Kwartalny nr 30/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 rok.

Podstawa prawna § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]