ESOTIQ & HENDERSON S.A. zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza

ESOTIQ & HENDERSON SA zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza
30/10/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za III kwartał 2012
14/11/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza
30/10/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za III kwartał 2012
14/11/2012

ESOTIQ & HENDERSON S.A. zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza

Raport bieżący 16/2012

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Pana Mariusza Jawoszka – znaczącego akcjonariusza i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Esotiq & Henderson S.A. przekraczającej 1% ogólnej liczby głosów, która nastąpiła w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2012 z dn. 26 października 2012.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Pan Mariusz Jawoszek posiadał 885.000 akcji Spółki, które stanowiły 55,31% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 1.770.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 67,97% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Mariusz Jawoszek posiada 885.000 akcji Spółki, które stanowią 50,46% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 1.770.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 64,27 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.