ESOTIQ & HENDERSON SA zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza

ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
26/10/2012
ESOTIQ & HENDERSON S.A. zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza
30/10/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
26/10/2012
ESOTIQ & HENDERSON S.A. zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza
30/10/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza

Raport bieżący 17/2012

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki Warmenbad Investments Limited o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Esotiq & Henderson S.A. ( „Spółka”), które nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2012 z dn. 26 października 2012.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółka Warmenbad Investments Limited posiadała 43.231 akcji Spółki, które stanowiły 2,70% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 43.231 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,66 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka Warmenbad Investments Limited posiada 193.231 akcji Spółki, które stanowią 11,01 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 193.231 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 7,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.