ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.
11/09/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza
30/10/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.
11/09/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza
30/10/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Raport Bieżący nr 26/2012

Zarząd Esotiq &Henderson S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 30 sierpnia 2012r. wpłynęło do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 16.08.2012 o wpisie dotyczącym rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.000 akcji na okaziciela serii C.

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Esotiq &Henderson S.A. został podwyższony z kwoty160.000,00 do kwoty160 400,00 zł i obecnie dzieli się na 1.604.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, to jest na:
a) 1.000.000 akcji imiennych serii A
b) 600.000 akcji na okaziciela serii B.
c) 4.000 akcji na okaziciela serii C.