ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.

ESOTIQ & HENDERSON SA – informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D
06/09/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
26/10/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D
06/09/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
26/10/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 28/2012

Zarząd Esotiq &Henderson S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 11 września 2012r powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.

W chwili obecnej Emitent posiada 15.026 udziałów o łącznej wartości 1.502.600 zł w Eva Minge Design Sp. z o. o. dających prawo do 20,85% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.

Emitent w perspektywie najbliższych miesięcy zamierza zwiększyć ilość posiadanych udziałów w Eva Minge Design Sp. z o. o. do 36.750 udziałów dających 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Podstawa prawna: §3 załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obroty „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”