ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2012 r.

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.
07/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonoslidowany raport okresowy za I kwartał 2012
11/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.
07/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonoslidowany raport okresowy za I kwartał 2012
11/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2012 r.

Raport Bieżący nr 15/2012

Zmiana harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2012 r.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku.

Raport za I kwartał będzie przekazany dnia 11 Maja 2012 roku.

Pierwotna data wskazana w harmonogramie była ustalona na dzień 15 maj 2012 r.

Pozostałe raporty będą przekazywane zgodnie z harmonogramem z dnia 31 stycznia 2012.

Podstawa prawna: § 6 ust 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”