ESOTIQ & HENDERSON SA Skonoslidowany raport okresowy za I kwartał 2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2012 r.
09/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.
23/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2012 r.
09/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.
23/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA Skonoslidowany raport okresowy za I kwartał 2012

Raport Kwartalny nr 16/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2012 rok,

Podstawa prawna § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]