ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

ESOTIQ & HENDERSON SA Skonoslidowany raport okresowy za I kwartał 2012
11/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o..
23/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonoslidowany raport okresowy za I kwartał 2012
11/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o..
23/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 11/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej, o transakcjach nabycia akcji Spółki przez Spółkę Ego Fashion Sp. z o.o., która jest podmiotem blisko związanym z Moniką Jawoszek-Żukowską w rozumieniu Art. 160 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W wyniku przeprowadzonych transakcji w dniu 18 Maja 2012 firma Ego Fashion Sp. z o.o. kupiła 10 sztuk akcji Spółki po cenie 32,00 zł Po transakcjach Firma Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 14.438 akcji uprawniających do 0,56 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.