ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o..

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.
23/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie ZWZA
28/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.
23/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie ZWZA
28/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o..

Raport bieżący 9/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej, o transakcjach nabycia akcji Spółki przez Spółkę Ego Fashion Sp. z o.o., która jest podmiotem blisko związanym z Moniką Jawoszek-Żukowską w rozumieniu Art. 160 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W wyniku przeprowadzonych transakcji w dniu 16 Maja 2012 firma Ego Fashion Sp. z o.o. kupiła 33 sztuki akcji Spółki po średniej cenie 31,90 zł Po transakcjach Firma Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 14.418 akcji uprawniających do 0,55 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.