ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Esotiq & Henderson S.A.

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
25/04/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2014
07/05/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
25/04/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2014
07/05/2015

ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Esotiq & Henderson S.A.

Raport Bieżący nr 7/2015

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. działając na podstawie § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” informuje o zmianie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2015 roku w zakresie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014. Raport roczny zostanie przekazany w dniu 7 maja 2015 roku, a nie 29 maja 2015 roku jak pierwotnie ogłoszono.

Terminy publikacji raportów kwartalnych pozostają zgodne z ustalonym harmonogramem:

• Publikacja sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 roku nastąpi w dniu 15 maja 2015 roku,

• Publikacja sprawozdania finansowego za II kwartał 2015 roku nastąpi w dniu 17 sierpnia 2015 roku,

• Publikacja sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 roku nastąpi w dniu 16 listopada 2015 roku.