Esotiq zarobił w II kwartale 3,7 mln zł

Sieć rośnie, sklepy internetowe już w 12 krajach
25/05/2018
E&H miał po III kw. 6,3 mln zł zysku operacyjnego
27/11/2018
Sieć rośnie, sklepy internetowe już w 12 krajach
25/05/2018
E&H miał po III kw. 6,3 mln zł zysku operacyjnego
27/11/2018

Esotiq zarobił w II kwartale 3,7 mln zł

Gdańska spółka odzieżowa w kolejnym kwartale odnotowała wzrost marży brutto, o 80 proc. r/r zwiększyła także sprzedaż e-commerce. Przymierza się, ponadto do wypłaty pierwszej dywidendy. Spółka planuje dalszą ekspansję na Wschodzie.

W II kwartale 2018 grupa Esotiq & Henderson uzyskała 39,0 mln zł przychodów wobec 41,5 mln zł rok wcześniej. Spadek o 6 proc. wynika z wydzielenia segmentu odzieżowego do EMG SA, do którego doszło w lipcu 2017. Wynik operacyjny wyniósł aż 4,0 mln zł wobec 1,2 mln zł zysku przed rokiem, a wynik netto 3,5 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej. Jednostkowe przychody Esotiq & Henderson w II kwartale 2018 wyniosły 38,5 mln zł, rosnąc o 2% r/r. Zysk netto wyniósł 3,7 mln zł, rosnąc o ok. 26% r/r.

Wzrost przychodów spółki matki jest efektem rozwoju sieci salonów Esotiq, ale też przesunięcia kontraktów hurtowych z pierwszego półrocza na drugie półrocze tego roku. W II kwartale 2018 r. Esotiq koncentrował się na marży brutto na sprzedaży, która wzrosła o 5 pp. na poziomie Grupy i 6 pp. na poziomie spółki matki, osiągając bardzo wysoki poziom 66,9%. Wysoki wzrost marży brutto na sprzedaży wraz z kontrolą kosztów operacyjnych przyczynił się do znaczącego wzrostu wyniku operacyjnego i netto grupy oraz spółki matki w drugim kwartale – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.

Jesteśmy skoncentrowani na marży brutto na sprzedaży, a nie na samej sprzedaży. To jeden z naszych głównych celów na ten rok. Zależy nam także, by Internet miał coraz większy udział w przychodach. Dlatego stale inwestujemy w ten kanał sprzedaży oraz omnichannel – dodaje Adam Skrzypek.

Przychody ze sklepów internetowych w II kwartale 2018 wzrosły do 2 mln zł z 1,1 mln zł rok wcześniej (+ok. 80 proc. r/r). Spółka dostarcza towary do całej Unii Europejskiej, a jej platforma Esotiq.com dostępna jest w 12 wersjach językowych. Oprócz własnych e-sklepów, produkty spółki są dostępne także na multibrandowych platformach internetowych w kraju i zagranicą. Dodatkowo, od IV kwartału 2018 roku przychody z internetu w Niemczech będą wsparte współpracą z Modehaus.de. W Polsce sprzedaż internetową bardzo mocno wspiera udane wdrożenie omnichannel. Szybko przybywa także też lojalnych klientek, zrzeszonych w ESOTIQ CLUB, do których kierowane są specjalne akcje marketingowe. Na koniec 2 kwartału było ich prawie 0,8 mln, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Dodatkowo, od Iv kwartału 2018 karty lojalnościowe będą również aktywne przy sprzedaży internetowej.

Kondycja finansowa Grupa jest mocna. Z tego względu zdecydowaliśmy się pierwszy raz wypłacić dywidendę w kwocie 1 zł na akcję. Dodatkowo, planujemy kontynuować skup akcji oraz inwestycje w rozwój Grupy. Ze względu na nacisk na rozwój w oparciu o model franczyzowy, możemy pozwolić sobie zarówno na wzrost jak i na podzielenie się zyskiem z naszymi akcjonariuszami – dodaje Krzysztof Jakubowski, Wiceprezes Zarządu.

Powierzchnia handlowa salonów marki Esotiq na koniec II kwartału była o 4 proc. większa r/r. Grupa posiadała 289 sklepów marki Esotiq w pięciu krajach (rok wcześniej 276). Bardzo szybko rozwijała się franczyzowa sieć sprzedaży na Wschodzie. Na koniec II kwartału na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii działały 23 sklepy. Na przełomie 2018 i 2019 roku zostaną otwarte pierwsze sklepy franczyzowe w Rosji i Kazachstanie. Na koniec tego roku spółka planuje wzrost sieci Esotiq w Polsce do 283 sklepów (+20 r/r), na Wschodzie do 32 (+13 r/r), a w Niemczech do 9 sklepów (+5 r/r).

 

Więcej informacji:

Michał Makarczyk-Rodkiewicz
MakMedia Group
m.makarczyk@makmedia.pl
tel.: 602-280-858