Informacja w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR. [RB 16/2022]

Nabycie i zbycie akcji własnych. [RB 15/2022]
05/03/2022
Wpływ sytuacji w Ukrainie na działalność Spółki. [RB 17/2022]
10/03/2022
Nabycie i zbycie akcji własnych. [RB 15/2022]
05/03/2022
Wpływ sytuacji w Ukrainie na działalność Spółki. [RB 17/2022]
10/03/2022

Informacja w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR. [RB 16/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] oświadcza, że w dniach 9 i 10 marca 2022 r. otrzymała Pana Marka Warzechy – Członka Rady Nadzorczej Spółki [Zawiadamiający] powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Zawiadamiający poinformował, że w dniu 4 marca 2022 r. nabył 36 417 akcji Spółki, a w dniu 9 marca 2022 r. nabył 20 500 akcji Spółki. Pełna treść powiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.