Wpływ sytuacji w Ukrainie na działalność Spółki. [RB 17/2022]

Informacja w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR. [RB 16/2022]
10/03/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 18/2022]
13/03/2022
Informacja w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR. [RB 16/2022]
10/03/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 18/2022]
13/03/2022

Wpływ sytuacji w Ukrainie na działalność Spółki. [RB 17/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że sprzedaż na rynku ukraińskim za rok 2021, w stosunku do całości sprzedaży Esotiq & Henderson S.A, stanowi około 0.9% zakresu sprzedaży salonów pod marką Esotiq oraz sprzedaży hurtowej na terenie Ukrainy. Można ją zatem potraktować jako wartość pomijalną w zakresie utraty przychodów.
Sprzedaż na terenie Federacji Rosyjskiej stanowiła w roku 2021 około 1%, co oznacza również niewielki udział w zakresie sprzedaży całej Organizacji. Zarząd podkreśla, że wszystkie przywołane sprzedaże miały charakter hurtowy co powodowało ograniczony wpływ na marżę. Oczywiście, pomimo dotychczasowej skali, przy stabilnej sytuacji geopolitycznej, tego typu oceny i podsumowania nie byłyby artykułowane, tym bardziej, że w perspektywie czasu zakładaliśmy zwiększenie potencjału sprzedażowego w obrębie wspomnianych rynków, ze względu na podobne preferencje Klientek. Niestety, w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie, Zarząd Esotiq & Henderson S.A., nie mogąc już dłużej abstrahować od zaistniałych faktów, oświadcza, że podjął aktualnie decyzję o zaprzestaniu sprzedaży na terenie Federacji Rosyjskiej. Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że firma Esotiq & Henderson S.A. od pierwszych dni wojny z całym zaangażowaniem wspiera różne formy pomocy dla Narodu Ukraińskiego. My Polacy, jak mało kto, doświadczyliśmy okrucieństwa wojny, zawsze staliśmy w obronie podstawowych wartości, jednocześnie szanując każdy Naród, który w tym czasie wspierał nasze dążenia do obrony niepodległości.
Dziś wierzymy w siłę Narodu Ukraińskiego – Slava Ukrainie

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.