Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku