ESOTIQ & HENDERSON (EAH): ESOTIQ: Harmonogram raportów okresowych na rok 2014 (raport nr 1/2014)

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku
14/11/2013
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 2/2014)
12/02/2014
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku
14/11/2013
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 2/2014)
12/02/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): ESOTIQ: Harmonogram raportów okresowych na rok 2014 (raport nr 1/2014)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
– raport za IV kwartał 2013 – w dniu 14 lutego 2014 r.
– raport za I kwartał 2014 – w dniu 15 maja 2014 r.
– raport za II kwartał 2014 – w dniu 14 sierpnia 2014 r.
– raport za III kwartał 2014 – w dniu 14 listopada 2014 r.

RAPORT ROCZNY za rok 2013 w dniu 30 czerwca 2014 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie. PODSTAWA PRAWNA RAPORTU: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes

(GPW)