KDPW: Rejestracja pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A.
13/06/2011
GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A.
13/06/2011

KDPW: Rejestracja pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA

Rejestracja pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA

KDPW S.A. informuje, iż 14 czerwca br. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:
Emitent: ……………………………………………..:-ESOTIQ & HENDERSON S.A.
Kod ISIN: …………………………………………….:-PLESTHN00018
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych:.:-60.000 akcji
Uchwała Zarządu KDPW S.A.: ……………………:-Nr 513/11 z dnia 10.06.2011 r.