Ostateczna cena akcji Esotiq & Henderson to 38,5 zł

Esotiq & Henderson rozpoczyna ofertę publiczną akcji
24/06/2015
Więcej chętnych niż akcji Esotiq & Henderson
10/07/2015
Esotiq & Henderson rozpoczyna ofertę publiczną akcji
24/06/2015
Więcej chętnych niż akcji Esotiq & Henderson
10/07/2015

Ostateczna cena akcji Esotiq & Henderson to 38,5 zł

Cena emisyjna akcji naszej spółki w ofercie publicznej została ustalona na maksymalnym poziomie. 

Dziś kończy się proces budowy księgi popytu w ofercie publicznej akcji Esotiq & Henderson. Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy do 2 lipca. Zgodnie z założeniami zaoferujemy inwestorom 450 tys. akcji nowych walorów serii F. Znany jest też podział na transze. Inwestorzy instytucjonalni obejmą 419 tys. akcji, inwestorzy indywidualni 31 tys. Ostateczna cena to 38,5 zł, co oznacza, że akcje będą obejmowane po cenie maksymalnej. Przydział akcji nastąpi do 10 lipca.

Środki pozyskane z oferty publicznej spółka przeznaczy na rozwój nowej linii odzieżowej, rozbudowę sieci sprzedaży i ekspansję zagraniczną, wprowadzenie nowych linii bielizny, poszerzenie oferty kosmetyków i innych produktów komplementarnych do obecnej oferty produktowej.

– Kapitał z oferty publicznej pozwoli nam utrzymać dynamiczne tempo rozwoju i rozszerzyć ofertę – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu  w ofercie Esotiq & Henderson jest Vestor Dom Maklerski. Współoferujący to Secus Asset Management oraz Alior Bank. Doradcą  prawnym jest Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy.

Dodatkowe informacje:

Cezary Koprowicz
Koprowicz PR
tel. 600 013 327
e-mail: cezary.koprowicz@koprowicz.pl

 

Zastrzeżenie:

Niniejszy komunikat został przygotowany przez spółkę Esotiq & Henderson i ma charakter wyłącznie informacyjny. Celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Esotiq & Henderson i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson.

Niniejszy komunikat w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki ESOTIQ & HENDERSON („Spółka”). 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji Spółki oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 22 czerwca 2015 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prospekt udostępniony został na stronie internetowej Spółki (http://esotiqhenderson.com/pl/ipo) oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Vestor Dom Maklerski S.A.  (http://www.vestor.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.