Więcej chętnych niż akcji Esotiq & Henderson

Ostateczna cena akcji Esotiq & Henderson to 38,5 zł
03/07/2015
Debiutujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych
15/07/2015
Ostateczna cena akcji Esotiq & Henderson to 38,5 zł
03/07/2015
Debiutujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych
15/07/2015

Więcej chętnych niż akcji Esotiq & Henderson

Sukcesem zakończyła się oferta publiczna akcji serii F Esotiq & Henderson. Duże zainteresowanie inwestorów akcjami gdańskiej spółki odzieżowej w procesie budowy księgi popytu pozwoliło ustalić cenę emisyjną na maksymalnym zakładanym uprzednio poziomie określonym w Aneksie nr 1 do Prospektu przekazanym do wiadomości publicznej 24 czerwca 2015 r. tj. 38,5 zł.

Spółka oferowała 450 tys. nowych akcji, co oznacza, że łączna wartość oferty Esotiq & Henderson wyniosła 17,325 mln zł. W transzy inwestorów indywidualnych złożono zapisy na łącznie 201,6 tys. akcji z oferowanej w ramach tej transzy puli 31 tys. Oznacza to, że redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 84,6 proc. Inwestorzy instytucjonalni objęli 419 tys. akcji Emitenta.

Debiut spółki na głównym parkiecie GPW spodziewany jest 16 lipca.

– Wyniki oferty potwierdzają, że inwestorzy docenili nasz model biznesu i plany rozwoju. Już po pierwszych rozmowach podczas road show widzieliśmy bardzo duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych naszą spółką. Bazując na tym byliśmy przekonani, że oferta zakończy się sukcesem, mimo nerwowej atmosfery na rynkach finansowych wywołanej niewypłacalnością Grecji. Jesteśmy firmą, która dorastała w trudnych czasach i w żaden sposób nie przeszkadzało nam to w rozwoju. Dziś inwestorzy preferują odporne spółki z dużym potencjałem wzrostu, a my do takich należymy – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.

Środki pozyskane z oferty publicznej spółka przeznaczy przede wszystkim na rozbudowę sieci salonów odzieżowych FemeStage Eva Minge i salonów ESOTIQ w Polsce i w Niemczech. – Kapitał z oferty publicznej pozwoli nam utrzymać dynamiczne tempo rozwoju i rozszerzyć ofertę – dodaje Adam Skrzypek. Oferującym i prowadzącym księgę popytu  w ofercie Esotiq & Henderson jest Vestor Dom Maklerski. Współoferujący to Secus Asset Management oraz Alior Bank. Doradcą  prawnym jest Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy.

Zastrzeżenie:

Niniejszy komunikat został przygotowany przez spółkę Esotiq & Henderson i ma charakter wyłącznie informacyjny. Celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Esotiq & Henderson i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson.

Niniejszy komunikat w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki ESOTIQ & HENDERSON („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji Spółki oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 22 czerwca 2015 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prospekt udostępniony został na stronie internetowej Spółki (http://esotiqhenderson.com/pl/ipo) oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Vestor Dom Maklerski S.A.  (http://www.vestor.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.