Debiutujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych

Więcej chętnych niż akcji Esotiq & Henderson
10/07/2015
Jesteśmy spółką giełdową
16/07/2015
Więcej chętnych niż akcji Esotiq & Henderson
10/07/2015
Jesteśmy spółką giełdową
16/07/2015

Debiutujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych

Z przyjemnością informujemy, że Esotiq & Henderson zadebiutuje na giełdzie 16 lipca. Spółka przenosi swoje notowania z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. 

Oferta publiczna naszej Spółki zakończyła się sukcesem. Wszystkie oferowane walory znalazły nabywców. Duże zainteresowanie inwestorów akcjami gdańskiej spółki odzieżowej w procesie budowy księgi popytu pozwoliło ustalić cenę emisyjną na maksymalnym zakładanym uprzednio poziomie. W transzy inwestorów indywidualnych złożono zapisy na łącznie 201,6 tys. akcji z oferowanej w ramach tej transzy puli 31 tys. Oznacza to, że redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 84,6 proc. Inwestorzy instytucjonalni objęli 419 tys. akcji. 

Oferującym i prowadzącym księgę popytu w ofercie Esotiq & Henderson jest Vestor Dom Maklerski. Współoferujący to Secus Asset Management oraz Alior Bank. Doradcą  prawnym jest Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy.

Zastrzeżenie:

Niniejszy komunikat został przygotowany przez spółkę Esotiq & Henderson i ma charakter wyłącznie informacyjny. Celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Esotiq & Henderson i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson. Niniejszy komunikat w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki ESOTIQ & HENDERSON („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji Spółki oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 22 czerwca 2015 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prospekt udostępniony został na stronie internetowej Spółki (http://esotiqhenderson.com/pl/ipo) oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Vestor Dom Maklerski S.A.  (http://www.vestor.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.