Poprawa wyników w pierwszym kwartale

Grupa kończy 2016 rok poprawą rentowności
25/04/2017
Akcjonariusze Esotiq & Henderson za podziałem
23/06/2017
Grupa kończy 2016 rok poprawą rentowności
25/04/2017
Akcjonariusze Esotiq & Henderson za podziałem
23/06/2017

Poprawa wyników w pierwszym kwartale

Wzrost przychodów, znacząca poprawa wyników, coraz większy udział Internetu w przychodach grupy to główne osiągnięcia I kwartału w spółce Esotiq & Henderson. Zarząd oczekuje, że podział grupy na część bieliźniarską i odzieżową nastąpi w tym kwartale.

Przychody odzieżowej grupy z Gdańska w I kwartale 2017 r. wzrosły do 37,7 mln zł (+27 proc.). Strata na działalności operacyjnej grupy w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 1,05 mln zł, a strata netto 1,3 mln zł wobec straty netto 2,9 mln zł w ubiegłym roku. Poprawę wyników widać także w wynikach spółki matki. Jednostkowe przychody Esotiq & Henderson w I kwartale tego roku wzrosły do 34,05 mln zł (+31 proc.). Zysk netto wyniósł 1,2 mln zł wobec straty 834 tys. zł rok wcześniej. 

– Koszt inwestycji w odzieżową sieć Femestage nadal ma istotny wpływ na wyniki całej grupy kapitałowej. Utrzymujemy jednak pozytywny trend, który był już widoczny w wynikach IV kwartału. Strata grupy w pierwszych trzech miesiącach tego roku została mocno ograniczona, licząc rok do roku. Cele na ten rok pozostają bez zmian – poprawa rentowności i utrzymanie wysokiej marży brutto – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.

Marża brutto grupy w I kwartale wyniosła 55 proc. Największy udział w poprawie wyników w I kwartale 2017 miała bieliźniarska marka Esotiq. Sprzedaż w sklepach porównywalnych Esotiq (LFL) wzrosła o 17,9 proc. Wartość średniego paragonu o 16,6 proc.

Na koniec marca 2017 w Polsce i za granicą sieć sprzedaży grupy liczyła 299  salonów (o 23 więcej niż rok wcześniej). 271 z nich działało pod marką Esotiq, 28 pod odzieżową marką Femestage. – Optymalizujemy sieć sprzedaży, podobnie jak w drugiej połowie ubiegłego roku. Koncentrujemy się na najlepiej rokujących lokalizacjach. W tym roku w Polsce zamierzamy otworzyć do 20 sklepów Esotiq. Po bardzo szybkim rozwoju sieci franczyzowej na Ukrainie i Białorusi, gdzie działa po 11 salonów marki Esotiq i Femestage, przyszedł czas na przyspieszenie tempa w Niemczech, gdzie mamy 3 salony Esotiq. Chcemy otworzyć tam w tym roku od 3 do 7 nowych placówek – dodaje Adam Skrzypek.

Bardzo szybko rośnie internetowy kanał sprzedaży. W I kwartale przychody e-sklepów grupy wyniosły 1,52 mln zł (+148 proc.). Sprzedaż w sieci prowadzona jest obecnie w czterech własnych sklepach w Polsce i w Niemczech oraz na dwóch platformach multibrandowych. Grupa nadal będzie inwestować w e-commerce. W tym roku z zakupów on-line będą mogli też korzystać klienci Esotiq i Femestage w Rosji, na Ukrainie oraz Białorusi.

– W tym kwartale spodziewamy się zakończenia procesu wydzielenia z grupy części odzieżowej. Czekamy na zatwierdzenie przez KNF ostatecznej wersji memorandum, co pozwoli na formalne zamknięcie procesu podziału – mówi prezes Esotiq & Henderson