Akcjonariusze Esotiq & Henderson za podziałem

Poprawa wyników w pierwszym kwartale
31/05/2017
Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału EMG SA
22/07/2017
Poprawa wyników w pierwszym kwartale
31/05/2017
Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału EMG SA
22/07/2017

Akcjonariusze Esotiq & Henderson za podziałem

Podział grupy Esotiq & Henderson jest już faktem. Akcjonariusze 22 czerwca zdecydowali o wydzieleniu części odzieżowej grupy do spółki EMG SA. Od strony formalnej pozostaje tylko dokonanie właściwych rejestracji w Sądach Rejestrowych.

Podział Esotiq & Henderson odbędzie się poprzez przeniesienie majątku części odzieżowej na spółkę EMG SA. Memorandum informacyjne EMG SA zostało opublikowane 13 czerwca na stronie spółki przejmującej: http://www.emgsa.pl.

W wyniku podziału nastąpi podwyższenie kapitału spółki EMG i wydanie akcji. Akcjonariusze spółki Esotiq & Henderson otrzymają 1 233 500 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych EMG SA na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.