Przychody grupy Esotiq & Henderson wzrosły o 8,4 proc.

Jesteśmy spółką giełdową
16/07/2015
Wyniki za III kwartał 2015: sieć sprzedaży dynamicznie rośnie
17/11/2015
Jesteśmy spółką giełdową
16/07/2015
Wyniki za III kwartał 2015: sieć sprzedaży dynamicznie rośnie
17/11/2015

Przychody grupy Esotiq & Henderson wzrosły o 8,4 proc.

Rozwój sieci, nowe marki, przygotowania do wejścia na główny parkiet GPW to najważniejsze wydarzenia I półrocza w odzieżowej grupie Esotiq & Henderson. Liczba wszystkich salonów grupy wzrosła o 23 proc. rok do roku. 

Skonsolidowane przychody grupy Esotiq & Henderson w I półroczu 2015 wyniosły 54,3 mln zł wobec 50,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (+8,4 proc.). Wynik netto grupy w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniósł -160 tys. zł wobec 1,72 mln zł rok wcześniej. 

Sprzedaż w I półroczu rosła w tempie oczekiwanym przez zarząd. – Poziom wyników odnotowanych przez spółki Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2015 roku jest związany z wczesną fazą rozwoju działalności spółek Esotiq Germany GmbH oraz Femestage Eva Minge sp. z o.o. oraz ze wzrostem o 23,5 proc. kursu dolara amerykańskiego licząc rok do roku, co niekorzystnie wpłynęło na wysokość uzyskiwanej marży. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku inwestowaliśmy m.in. w rozwój sieci sprzedaży i nową markę odzieżową FemeStage Eva Minge. Przygotowywaliśmy się także do wejścia na główny parkiet GPW, na którym zadebiutowaliśmy 16 lipca – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.

Esotiq & Henderson tworzy grupę odzieżową, ale nadal zdecydowana większość przychodów generowana jest przez salony ESOTIQ, z bielizną i kosmetykami. Jednostkowe przychody spółki Esotiq & Henderson w I połowie 2015 r. wyniosły 54,3 mln zł wobec 48,5 mln zł. rok wcześniej. Jednostkowy wynik netto spółki w tym okresie wyniósł 1,85 mln zł wobec 2,17 mln zł w pierwszej połowie 2014 r.

– Jednostkowy wynik netto w I półroczu obciążyły koszty realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów i współpracowników, które wyniosły 450 tys. zł. Gdyby nie to jednostkowy wynik netto były lepszy niż przed rokiem – dodaje Adam Skrzypek.

Sieć salonów grupy nadal ma dynamicznie rosnąć. Zarząd oczekuje, że przyczyni się to do utrzymania dynamiki sprzedaży w kolejnych kwartałach. Podobnie jak sprzedaż w salonach zagranicznych – w Niemczech działają już trzy salony marki ESOTIQ.

– Uważamy Esotiq Germany i FemeStage Eva Minge za spółki perspektywiczne, ale potrzebują one czasu, by istotnie wpłynąć na wyniki całej grupy. Wzrost sieci FemeStage w III kwartale przyspieszy, oczekujemy, że w tym kwartale przybędzie 8 nowych salonów sieci odzieżowej Femestage Eva Minge – mówi prezes Esotiq & Henderson.

Na koniec I półrocza spółka posiadała w Polsce 234 salony ESOTIQ (38 własnych i 196 franczyzowych) wobec 201 rok wcześniej. Sprzedaż odzieży Femestage Eva Minge prowadzona była w 10 salonach. W Niemczech działały trzy punkty sprzedaży marki ESOTIQ. Ogółem liczba salonów grupy wzrosła więc o 23 proc. licząc rok do roku.