Rozwój działalności Esotiq Germany GmbH. (13/2015)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku. (11/2015)
01/12/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 grudnia 2015 roku. (14/2015)
28/12/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku. (11/2015)
01/12/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 grudnia 2015 roku. (14/2015)
28/12/2015

Rozwój działalności Esotiq Germany GmbH. (13/2015)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. oświadcza, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 17 grudnia 2015 roku przez Komitet Inwestycyjny TFI BGK S.A. uchwały potwierdzającej pozytywną ocenę proponowanej inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ Aktywów Niepublicznych wspólnie z Esotiq & Henderson S.A. w spółkę Esotiq Germany GmbH, i upoważniającej Zarząd TFI BGK S.A. do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej tego projektu. Intencją Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ Aktywów Niepublicznych i Esotiq & Henderson S.A. jest zawarcie umowy o wspólnej inwestycji, ustanawiającej warunki realizacji projektu rozwoju spółki Esotiq Germany GmbH i podwyższenia jej kapitału zakładowego o kwotę 2.500.000 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro) w terminie 12 (dwanaście) miesięcy od daty zawarcia umowy inwestycyjnej, przy założeniu, że udziały nowej emisji zostaną objęte przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ Aktywów Niepublicznych i Esotiq & Henderson S.A. w równych częściach. Warunkiem gotowości Zarządu TFI BGK S.A. do podjęcia zobowiązania w imieniu Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ Aktywów Niepublicznych jest podjęcie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ Aktywów Niepublicznych, reprezentujące jedynego uczestnika Funduszu, uchwały zobowiązującej uczestnika do opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, co zapewni Funduszowi środki na pokrycie tego zobowiązania.