Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku. (11/2015)

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta (10/2015)
01/12/2015
Rozwój działalności Esotiq Germany GmbH. (13/2015)
22/12/2015
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta (10/2015)
01/12/2015
Rozwój działalności Esotiq Germany GmbH. (13/2015)
22/12/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku. (11/2015)

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 grudnia 2015 roku, na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Załączniki

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015r.
Pełnomocnictwo.
Formularz głosowania przez pełnomocnika.