Skorzystanie z uprawnienia do nabycia akcji. [RB 12/2022]

Nabycie akcji własnych. [RB 11/2022]
20/02/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 13/2022]
27/02/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 11/2022]
20/02/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 13/2022]
27/02/2022

Skorzystanie z uprawnienia do nabycia akcji. [RB 12/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje o otrzymaniu od Pana Marka Warzechy, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienia o skorzystaniu przez niego z uprawnienia do zakupu od Emitenta 179.545 akcji własnych, na mocy umowy, o której zawarciu Esotiq & Henderson S.A. poinformowała raportem bieżącym nr 23/2021 z 19 sierpnia 2021 r. Zgodnie z umową, zakup akcji nastąpi w terminie do 4 marca 2022 r.

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.