Udzielenie Esotiq & Henderson S.A. subwencji finansowej. [RB 7/2020]

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 6/2020]
01/05/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 8/2020]
05/06/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 6/2020]
01/05/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 8/2020]
05/06/2020

Udzielenie Esotiq & Henderson S.A. subwencji finansowej. [RB 7/2020]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju S.A. [PFR] dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej w wysokości 3.500.000,00 zł [trzy miliony pięćset tysięcy złotych]. Subwencja została udzielona na podstawie Umowy Subwencji Finansowej zawartej pomiędzy PFR i Emitentem. Kwota subwencji zostanie przelana na rachunek bankowy Spółki.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.