Ustalenie Dnia Referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na rachunkach Akcjonariuszy.

Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 11 kwietnia 2017 roku
12/04/2017
Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 11 kwietnia 2017 roku
12/04/2017

Ustalenie Dnia Referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na rachunkach Akcjonariuszy.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2017 roku Zarząd KDPW S.A. podjął uchwałę nr 502/17 w sprawie rejestracji z dniem 7 sierpnia br. 1 233 500 akcji serii B spółki EMG S.A. (Spółki Przejmującej w procesie podziału Esotiq & Henderson S.A.). Uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie KDPW S.A. pod adresem:

http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Uchwaly/2017/0502-2017.pdf

W treści uchwały wskazano – ustalony na 4 sierpnia br. – Dzień Referencyjny. Akcje serii B EMG S.A. zostaną zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. posiadających akcje na okaziciela w liczbie równej liczbie posiadanych przez nich akcji Esotiq & Henderson S.A. na koniec Dnia Referencyjnego. Sesja giełdowa w dniu 2 sierpnia jest ostatnią, na której można nabyć akcje Esotiq & Henderson S.A. z uprawnieniem do otrzymania akcji EMG S.A.

Kurs odniesienia na kolejnej sesji giełdowej (w dniu 3 sierpnia) nie będzie korygowany o współczynnik podziału (wydzielenia).