Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2023 r. [RB 23/2023]

Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 22/2023]
06/07/2023
Rejestracja zmiany Statutu. [RB 24/2023]
25/07/2023
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 22/2023]
06/07/2023
Rejestracja zmiany Statutu. [RB 24/2023]
25/07/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2023 r. [RB 23/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 23,2 mln zł i były wyższe o około 17 proc. od przychodów uzyskanych w czerwcu 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2023 r. wyniosły około 121,4 mln zł i były wyższe o około 15 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2023 r. wyniosły około 2,9 mln zł i były wyższe o około 75 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – czerwiec 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 22,5 mln zł i były wyższe o około 36 proc. niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 70 proc., a zatem była na tym samym poziomie, co marża zrealizowana w czerwcu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2023 r. wyniosła około 66 proc. i według szacunków była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec czerwca 2023 r. wynosiła 18 028 m kw. i była mniejsza o około 3 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.