Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2023 r. [RB 41/2023]

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
28/11/2023
Zmiana Zarządu Spółki. [RB 42/2023]
11/12/2023
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
28/11/2023
Zmiana Zarządu Spółki. [RB 42/2023]
11/12/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2023 r. [RB 41/2023]

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 19,8 mln zł i były wyższe o ponad 13 proc. od przychodów uzyskanych w listopadzie 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2023 r. wyniosły około 242,9 mln zł i były wyższe o ponad 14 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w listopadzie 2023 r. wyniosły około 5,1 mln zł i były wyższe o około 21 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – listopad 2023 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 47 mln zł i były wyższe o ponad 35 proc., niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła w listopadzie 2023 r. około 67 proc., a zatem była wyższa o około 5 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w listopadzie roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2023 r. przekroczyła 64 proc. i według szacunków była wyższa o ponad 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec listopada 2023 r. wynosiła 17 750 m kw. i była mniejsza o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.