Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2022 r. [RB 43/2022]

Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 42/2022]
04/11/2022
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 44/2022]
12/11/2022
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 42/2022]
04/11/2022
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 44/2022]
12/11/2022

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2022 r. [RB 43/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 17 mln zł i były wyższe o około 20 proc. od przychodów uzyskanych w październiku 2021 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2022 r. wyniosły ponad 196 mln zł i były wyższe o około 17 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w październiku 2022 r. wyniosły około 3,1 mln zł i były wyższe o około 95 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – październik 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 30,8 mln zł i były niższe o około 2 proc. niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 60 proc. i była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w październiku roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2022 r. wyniosła około 62 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec października 2022 r. wynosiła 18 105 m kw. i była mniejsza o około 3 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.