Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2019 r. [RB 15/2019]

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 14/2019]
27/06/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2019 r. [RB 16/2019]
16/08/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r. [RB 14/2019]
27/06/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2019 r. [RB 16/2019]
16/08/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2019 r. [RB 15/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 16,5 mln zł i były wyższe o około 23 proc. od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. wyniosły około 84 mln zł i były wyższe o około 16 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.
Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2019 r. wyniosły około 1,2 mln zł i były wyższe o około 60 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 7,7 mln zł i były wyższe o około 110 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r.
Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 66 proc. i była niższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w czerwcu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. wyniosła około 61 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec czerwca 2019 r. wynosiła 18 661 m kw. i była większa o około 7 proc. niż rok wcześniej.


Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.