Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2019 r. [RB 21/2019]

Nabycie udziałów w Esotiq International OÜ [RB 20/2019]
24/10/2019
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. [RB 22/2019]
20/11/2019
Nabycie udziałów w Esotiq International OÜ [RB 20/2019]
24/10/2019
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. [RB 22/2019]
20/11/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2019 r. [RB 21/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13,5 mln zł i były wyższe o około 8 proc. od przychodów osiągniętych w październiku 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2019 r. wyniosły około 147 mln zł i były wyższe o około 17 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w październiku 2019 r. wyniosły około 1 mln zł i były wyższe o około 40 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – październik 2019 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 13,5 mln zł i były wyższe o około 90 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 61 proc. i była na tym samym poziomie w porównaniu z marżą zrealizowaną w październiku roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2019 r. wyniosła około 60 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec października 2019 r. wynosiła 18 660 m kw. i była większa o około 7 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.