Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2019 r. [RB 17/2019]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2019 r. [RB 16/2019]
16/08/2019
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
25/09/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2019 r. [RB 16/2019]
16/08/2019
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
25/09/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2019 r. [RB 17/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 18 mln zł i były wyższe o około 33 proc. od przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2019 wyniosły około 119 mln zł i były wyższe o około 19 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2019 r. wyniosły około 1,8 mln zł i były wyższe o około 100 proc rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – sierpień 2019 skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 11 mln zł i były wyższe o około 100 proc. niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 57 proc. i była niższa o około 6 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w sierpniu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2019 r. wyniosła około 61 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec sierpnia 2019 r. wynosiła 18 845 m kw i była większa o około 7 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.