Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2019 r. [3/2018]

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019. [2/2019]
31/01/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2019 r. [4/2019]
18/03/2019
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019. [2/2019]
31/01/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2019 r. [4/2019]
18/03/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2019 r. [3/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13 mln zł i były wyższe o około 23 proc. od przychodów osiągniętych w styczniu 2018 r.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w styczniu 2019 r. wyniosły około 1,4 mln zł i były wyższe o około 125 proc. rok do roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 56 proc. i była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w styczniu roku poprzedniego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec stycznia 2019 r. wynosiła 17 959 m kw. i była większa o około 3 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.