Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2019 r. [4/2019]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2019 r. [3/2018]
18/02/2019
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018
17/04/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2019 r. [3/2018]
18/02/2019
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2018
17/04/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2019 r. [4/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 14 mln zł i były wyższe o około 17 proc. od przychodów osiągniętych w lutym 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – luty 2019 r. wyniosły około 27 mln zł i były wyższe o około 20 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lutym 2019 r. wyniosły około 1,4 mln zł i były wyższe o około 190 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – luty 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 2,7 mln zł i były wyższe o około 155 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 55 proc. i była niższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w lutym roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – luty 2019 r. wyniosła około 56 proc. i według szacunków była niższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2018 r. wynosiła 18 030 m kw. i była większa o około 5 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.