Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. (4/2018)

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. (2/2018)
19/01/2018
Harmonogram raportów okresowych na rok 2018. (5/2018)
30/01/2018
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. (2/2018)
19/01/2018
Harmonogram raportów okresowych na rok 2018. (5/2018)
30/01/2018

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. (4/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited: liczba akcji 900 366; liczba głosów 1 800 732; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 81,48 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 55,69 %.

Edicta Capital Polska sp. z o.o.: liczba akcji 214 107; liczba głosów 214 107; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 9,69 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,62 %.

Adam Skrzypek: liczba akcji 89 634; liczba głosów 179 268; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8,11 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,54 %.