Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku (21/2017)

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku. (20/2017)
21/06/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 22 czerwca 2017 roku (22/2017)
22/06/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku. (20/2017)
21/06/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 22 czerwca 2017 roku (22/2017)
22/06/2017

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku (21/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited: liczba akcji 885 000; liczba głosów 1 770 000; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 88,72 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 54,74 %.

Adam Skrzypek: liczba akcji 100 000; liczba głosów 200 000; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 10,03 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,19 %.