Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR. [RB 20/2021]

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 19/2021]
02/08/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 21/2021]
08/08/2021
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 19/2021]
02/08/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 21/2021]
08/08/2021

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR. [RB 20/2021]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] oświadcza, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. otrzymała powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, dotyczące zbycia w dniu 29 lipca 2021 r. 179 545 akcji Emitenta przez Ranville Investments sp. z o.o. – osobę blisko związaną z Panem Markiem Warzechą, pełniącym funkcje jedynego członka zarządu Ranville Investments sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. Pełna treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.