Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2022 r. [RB 49/2022]

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej. [RB 48/2022]
02/12/2022
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 50/2022]
20/12/2022
Sprzedaż udziałów w spółce zależnej. [RB 48/2022]
02/12/2022
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 50/2022]
20/12/2022

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2022 r. [RB 49/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 17,5 mln zł i były wyższe o około 24 proc. od przychodów uzyskanych w listopadzie 2021 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2022 r. wyniosły około 214 mln zł i były wyższe o około 18 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w listopadzie 2022 r. wyniosły około 4,2 mln zł i były wyższe o około 75 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – listopad 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 35 mln zł i były wyższe o około 3 proc. niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 62 proc. i była niższa o około 5 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w listopadzie roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2022 r. wyniosła około 62 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec listopada 2022 r. wynosiła 18 190 m kw. i była mniejsza o około 3 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.