Decyzja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. o rozpoczęciu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach. (31/2017)

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
27/09/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. we wrześniu 2017 r. [32/2017]
18/10/2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
27/09/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. we wrześniu 2017 r. [32/2017]
18/10/2017

Decyzja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. o rozpoczęciu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach. (31/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] informuje, że podjął uchwałę o publikacji informacji o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach Spółki.

Uchwała wchodzi w życie począwszy od października 2017 roku, a informacja będzie ogłaszana publicznie do 18 dnia miesiąca i będzie zawierała informację o przychodach za miesiąc poprzedni [np. do 18 października 2017 r. Spółka ogłosi szacunkowe skonsolidowane przychody za wrzesień 2017 roku].

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki, pierwszy raport zostanie opublikowany do 18 października 2017 r. i będzie zawierał informacje o szacunkowych skonsolidowanych przychodach, szacunkowej marży brutto, powierzchni handlowej oraz szacunkowej internetowej sprzedaży Grupy za wrzesień 2017 r.. Zdaniem Zarządu pozwoli to inwestorom i wszelkim innym interesariuszom dokładniej ocenić działalność Spółki i jej perspektywy rozwoju.