Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2019 r. [2/2020]

Zmiana adresu siedziby Esotiq & Henderson S.A. [RB 24/2019]
20/12/2019
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [3/2020]
31/01/2020
Zmiana adresu siedziby Esotiq & Henderson S.A. [RB 24/2019]
20/12/2019
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [3/2020]
31/01/2020

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2019 r. [2/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 18,5 mln zł i były wyższe o około 17 proc. od przychodów osiągniętych w grudniu 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień 2019 r. wyniosły około 179 mln zł i były wyższe o około 16 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w grudniu 2019 r. wyniosły około 1,3 mln zł i były wyższe o około 40 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – grudzień 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 16,5 mln zł i były wyższe o około 80 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 67 proc. i była niższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w grudniu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień  2019 r. wyniosła około 61 proc. i według szacunków była niższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec 2019 r. wynosiła 18 835 m kw. i była większa o około 5 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.