ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku (raport nr 8/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Nabycie udziałów w Spółce Zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o. (raport nr 7/2014)
04/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w dniu 14 kwietnia 2014 r. (raport nr 10/2014)
15/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Nabycie udziałów w Spółce Zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o. (raport nr 7/2014)
04/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w dniu 14 kwietnia 2014 r. (raport nr 10/2014)
15/04/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku (raport nr 8/2014)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Podczas obrad, do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, dotyczących podjętych uchwał.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

(GPW)

[PDF]