ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w dniu 14 kwietnia 2014 r. (raport nr 10/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku (raport nr 8/2014)
14/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki (raport nr 9/2014)
24/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku (raport nr 8/2014)
14/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki (raport nr 9/2014)
24/04/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w dniu 14 kwietnia 2014 r. (raport nr 10/2014)

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka?) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („NWZ Spółki?), które odbyło się w dniu14 kwietnia 2014 roku, dysponowali 1.990.000 głosami.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 14 kwietnia 2014 r. byli Dictador Global Limited posiadający 1.770.000 głosów, co stanowiło 88,94% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 64,27% ogólnej liczby głosów oraz Adam Skrzypek posiadający 200.000 głosów, co stanowiło 10,05% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 7,26% ogólnej liczby głosów.?Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wynosi 1.754.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 2.754.000.