ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.

KDPW: Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA
07/07/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze zbycia akcji przez głównego akcjonariusza
14/10/2011
KDPW: Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA
07/07/2011
ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze zbycia akcji przez głównego akcjonariusza
14/10/2011

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 2/2011

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść: Zarząd Esotiq > Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej o nabyciu przez osobę powiązaną – firmę Ego Fashion Sp. z o.o. w której Monika Jawoszek-Żukowska pełni funkcję Prezesa, w transakcjach zawartych do 15 lipca 2011 r. 379 sztuk akcji po średniej cenie 342,89 zł (przed splitem), oraz 176 sztuk akcji po średniej cenie 24,58 zł (po splicie). Przed dokonaniem wskazanych transakcji Ego Fashion Sp. z o. o nie posiadała żadnych akcji Spółki. Po realizacji transakcji Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 3966 akcji (po Splicie) uprawniające do 0,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.