KDPW: Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA

GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ
20/06/2011
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.
22/07/2011
GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ
20/06/2011
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.
22/07/2011

KDPW: Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA

Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA

KDPW S.A. informuje, iż w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. z 1 zł na 0,10 zł, Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że 12 lipca br. kodem PLESTHN00018 oznaczonych będzie 600.000 akcji tej spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.